Almic pälvis ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise sertifikaadi

Rahvusvaheline sertifitseerimisagentuur Bureau Veritas väljastas Almicule ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise sertifikaadi. Antud sertifikaat tõendab, et meie juhtimissüsteem on kooskõlas rahvusvahelise standardi ISO 9001:2015 kõige uuemate kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuetega.

ISO 9001:2015 on rahvusvaheline kvaliteedijuhtimissüsteemi standard, mis on välja töötatud ISO kõrgetasemelise struktuuri (HLS) abil. See põhineb seitsmel kvaliteedijuhtimise põhimõttel, mis moodustavad struktureeritud ja samal ajal paindliku süsteemi ning millega tagatakse tulemuslikud ettevõttesisesed protsessid ja kliendirahulolu. 

ISO 9001:2015 sertifikaadi olemasolu näitab järgmist:
 
  • Ettevõte on juurutanud rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi.
     
  • Almic pakub kliendi vajadustele vastavaid teenuseid, mis on kooskõlas seadusjärgsete ning õiguslike nõuetega.  
     
  • Almic on usaldusväärne ning annab klientidele ja koostööpartneritele kindlustunde omavaheliseks koostööks.

ISO 9001:2015 sertifikaat tõendab süsteemi efektiivsust ning annab kliendile kinnituse, et ettevõte on rakendanud kõik vajalikud meetmed toote ja teenuse kvaliteedi tagamiseks ning võetud kohustuste täitmiseks.

Almicu kvaliteedijuhtimissüsteemi eesmärgiks on klientide rahulolu tõstmine läbi juhtimissüsteemi järjepideva parendamise.