Garantii

ALMIC müügigarantii


1. Tooted, millele müügigarantii laieneb.
Käesolev müügigarantii kehtib kõikidele ALMIC OÜ poolt müüdavatele komponentidele ning muudele ALMIC OÜ tooteportfelli kuuluvatele toodetele, millel puudub tootjagarantii ning mille müügil on ALMIC OÜ teatanud müügigarantii laienemisest vastavatele toodetele (edaspidi Müügigarantiiga Tooted).

2. Tingimused
ALMIC OÜ garanteerib Müügigarantiiga Toodete säilimise heas töökorras garantiiaja jooksul. Garantii kehtib tingimusel, et Müügigarantiiga Toote paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel on järgitud Müügigarantiiga Toote kasutusjuhendit. Kui Müügigarantiiga Tootel puudub kasutusjuhend, kuid Müügigarantiiga Toote näol on tegu teise toote varuosa või komponendiga, millel on olemas kasutusjuhend, siis kehtib garantii eeldusel, et järgitud on sellise teise toote kasutusjuhendit. Garantii ei hõlma punktis 6 nimetatud puuduste kõrvaldamist ega selliste puudustega toodete asendamist. Garantiiga hõlmatud puuduste ilmnemise korral Müügigarantiiga Tootel garantiiaja jooksul korraldab ALMIC OÜ toote tasuta garantiiremondi, selle võimatuse korral asendab toote.
ALMIC OÜ korraldab Müügigarantiiga Toote tasuta garantiiremondi üksnes toote müügil väljastatud arve alusel.

ALMIC OÜ ei korralda garantiiremonti ega asenda toodet garantiikorras, kui:
 • toote garantiikleebis on eemaldatud või kahjustatud;
 • toode ei vasta ALMIC OÜ poolt väljastatud arvele;
 • tootel puudub seerianumber, seerianumber on rikutud, kaetud või mitteloetav.

3. Garantiitähtaeg
Müügigarantii kehtib arvel sätestatud tähtaja jooksul.

4. Toote saatmine garantiiremonti
Ostja toimetab ALMIC OÜ ostuarvega Müügigarantiiga Toote ALMIC OÜ teeninduskeskusesse koos tootel ilmnenud puuduse võimalikult detailse kirjeldusega (kirjalikus vormis).
Ostja ei toimeta ALMIC OÜ teeninduskeskusesse lisaseadmeid, mis ei kuulu Müügigarantiiga Toote komplekti. ALMIC OÜ ei vastuta teeninduskeskusesse saadetud selliste lisaseadmete säilitamise eest.

Garantii korras teendiduskeskusesse toimetatav seade, element või komplekt:
 
Adapterid ja jagajad Ainult seade
Bareboned Komplekt
CD/DVD seadmed Aiunult seade
Emaplaadid Ainult emaplaat
Flopiseadmed Ainult seade
Graafikakaardid Ainult graafikakaart
Hiired Komplekt
Helikaardid Ainult helikaart
Infrapuna ja bluetooth Ainult seade
Jagajad Ainult seade
Jahutid Komplekt
Kaablid, adapter Komplekt
Klaviatuurid Komplekt
Kontrollerid Komplekt
Korpused Komplekt
Kõlarid Komplekt
Kõvakettad (välised) Ainult seade
Võrgutooted Ainult seade
MP3 mängijad Komplekt
Lisakaardid (I/O) Ainult kaart
Modemid Ainult seade
Mälud (KIT) Komplekt
Protsessorid Ainult protsessor
Toiteplokid Komplekt
Navigatsiooniseadmed Seade, laadija, dokk
Varundusseadmed Komplekt
Video ja TV kaardid Komplekt
Xbox Komplekt


Kõik kulud, mis on seotud toodete transportimisega ALMIC OÜ teeninduskeskusesse, kannab ostja.
Tarkvarafailidest ja programmidest enne toote garantiiremonti varukoopiate tegemine ja hiljem selliste failile ja programmide laadimine remonditud või asendatud tootele on ostja kohustus. ALMIC OÜ ei vastuta failide ja programmide kadumise eest Müügigarantiiga toote garantiiremondi või asendamise käigus.

5. Garantiiremondi teostamine ja toote asendus
ALMIC OÜ teeninduskeskusesse saabunud Müügigarantiiga Tooteid testitakse reeglina 7 (seitsme) päeva jooksul toote vastuvõtmisest. Testi tulemuste alusel määrab ALMIC OÜ edasise toimingu: remondi, asenduse või kliendile tagastamise (kui puudusi ei tuvastatud või kui puudus ei kuulu garantii korras kõrvaldamisele).
Garantiiremont või asendus teostatakse reeglina 7 (seitsme), kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul toote vastuvõtmisest ALMIC OÜ teeninduskeskuse poolt. ALMIC OÜ võib vajadusel toote garantiiremondi või asenduse teostamise tähtaega ühepoolselt pikendada, teatades sellest ostjale.
Toodete garantiiremondi teostamise ajaks ostjale asendusseadet ei väljastata.

Juhul kui toodet pole võimalik remontida või samasuguse tootega asendada, võib ALMIC OÜ toote tagasi osta. Kui puudustega toode on toimetatud ALMIC OÜ-le 6 (kuue) kuu jooksul arve kuupäevast või tootele laieneb eluaegne garantii (Lifetime Warranty), on tagasiostuhind 100% toote müügihinnast. Kui ostja toimetab toote ALMIC OÜ-le pärast kuue kuu möödumist arve kuupäevast, siis arvutatakse tagasiostuhind samaväärse asendustoote hinna alusel. Ühelgi juhul ei ületa tagasiostuhind toote hinda esialgsel müügiarvel.

6. Piirangud ja välistused
ALMIC OÜ müügigarantii ei hõlma:
 • tavalisest kulumisest tingitud kahjustuste kontrollimist, hooldust ja remonti;
 • toote reguleerimist või kohaldamist selle vastavusse viimiseks tehniliste või ohutusstandardite muudatustega, mis on jõustunud pärast toote üleandmist ostjale;
 • tarkvara- ja ühilduvusega seotud probleeme;
 • salvestusseadmetelt kadunud ja/või hävinud andmeid;
 • optilise seadme poolt rikutud meediat;
 • pakendite kahjustusi, toote määrdumist;
 • ebaolulisi vigu ja kõrvalekaldeid toote omadustes, mis on toote väärtuse ja sihipärase kasutamise jaoks tähtsusetud;
 • turvafunktsioonide nullimist või paroolide kustumist;
 • töövõime kaotanud tarkvara/operatsioonisüsteemi uuesti installeerimist;
 • litsentsita operatsioonisüsteemi kasutamisest tingitud probleeme ja riistvarast sõltumatuid vigu operatsioonisüsteemide toimimises;
 • kulumisilminguid andmekandjate, LCD taustvalguse, plasmakuvarite ja kineskoopkuvarite kineskoopide (sisse põlemised või heleduse kaotus) puhul;
 • tarvitatud patareide asendamist;
 • kuluvate osade ja tarvikute asendamist;
 • akude mahtuvuse vähenemist;
 • LCD ekraanide pikslivigu ISO 13406-2 standardi veaklassi II järgi

ALMIC OÜ müügigarantii ei laiene riketele, mis on tekkinud järgmistel põhjustel:
 • toodete mittenõuetekohane või ülemäärane kasutamine või kasutusjuhendis ja/või asjaomastes dokumentides toodud juhiste eiramine, sealhulgas toote valedes tingimustes säilitamine, maha pillamine ja põrutamine;
 • kokkupuude niiskuse, mustuse või vedelikuga;
 • võõrkehade sattumine tootesse;
 • mistahes muu füüsilise kahjustuse tulemusena (praod, mõlgid, kriimustused vms), mis ei ole tekkinud ALMIC OÜ süül;
 • ALMIC OÜ poolt autoriseerimata hooldusettevõttes remondi, muudatuste või hooldus- või puhastustoimingute teostamine;
 • tootega mitteühilduvate varuosade, tarkvara, komponentide, tarvikute või väli seadmete kasutamine;
 • toote ühendamine sellega ühildumatute seadmetega;
 • toote nõuetele mittevastav pakendamine transportimiseks;
 • ebatavalised keskkonnamõjud, sealhulgas üle pinge ja magnetväljad;
 • õnnetusjuhtumid, loodusnähtused ja muud ALMIC OÜ-st sõltumatud asjaolud, sealhulgas, kuid mitte ainult, äike, tulekahjud, ebapiisav ventilatsioon, jms.

7. Muud
Käesolev müügigarantii ei mõjuta ostja ja müüja müügilepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.

Teeninduskeskuste loetelu tootjagarantiiga kaupadele:
Toode Ettevõte Aadress Telefon
3M KTK Overall AS Lootsi, Tallinn 10151 6300 530
Acer ServiceNet EE OÜ Türi tn 5, Tallinn 6504959
Acer AS AboBase System Mustamäe tee 55, Tallinn 6549040
APC  APC Distribution   Looge konto APC Service lehel ja kirjeldage probleemi. Peale seda võtab APC teiega ühendust
Apple IM Arvutid AS Endale 69/Keemia 4, Tallinn 6869020
  Servisa  ICT OÜ Mustamäe tee 55, korpus C, Tallinn 10621 6671796
Asus Servisa ICT OÜ Mustamäe tee 55, korpus C, Tallinn 10621 6674796
Barkan Elmaksi Hulgikaubandus  AS Gaasi tee 5, Lehmja küla, Rae vald 6836300
Belkin Almic OÜ Järvevana tee 9f, Tallinn 11314 6461078
BenQ Fujitsu Estonia AS Akadeemia tee 21G/6, Tallinn  6519972
Brother  Marevik OÜ Liivalaia 42, Tallinn 10113 6560033
  Renerik Kaubanduse OÜ Tammsaare tee 134B 56648400
Canon KTK Overall AS Lootsi 11, Tallinn 6300530
Cisco (SMB) Almic OÜ Järvevana tee 9f, Tallinn 11314 6461078
Dell ja Dell Refurb Max 123 AS Siduri 3 , Tallinn 6990699
Dell Refurb Venue Tab Servisa ICT OÜ Mustamäe tee 55, korpus C, Tallinn 10621 6671796
Easy Touch Elmaksi Hulgikaubandus AS Gaasi tee 5, Lehmja küla, Rae vald 6836300
Eaton ALMIC OÜ Järvevana tee 9f, Tallinn 11314 6461078
Epson Kulbert AS Sirge 4, Tallinn 6718160
Fujfilm Infotech Service OÜ Türi tn 5, Tallinn 6819701
Fujitsu  ServiceNet OÜ Türi tn 5, Tallinn 6504949
Fujitsu  Fujitsu Estonia Akadeemia tee 21G/6, Tallinn 6519972
Hagenuk Elmaksi Hulgikaubandus AS Gaasi tee 5, Lehmja küla, Rae vald 6836300
Hitachi Fujitsu Estonia AS Akadeemia tee 21G/6, Tallinn  6519972
HP Commercial Computing products  ServiceNet Türi tn 5, Tallinn 6504949
HP Commercial Computing products (v.a Pavilionid ja Minid) Eesti Telekom AS Lõõtsa 8, TAllinn 8009944
HP Commercial IPG  ServiceNet OÜ Türi tn 5, Tallinn 6504949
HP Commercial Printer products(LaserJet products) Eesti Telekom AS Lõõtsa 8, TAllinn 8009944
HP Consumer Computing products (Pavilion, Presario, Mini) ServiceNet OÜ Türi tn 5, Tallinn 6504949
HP Consumer IPG ServiceNet OÜ Türi tn 5, Tallinn 6504949
HP Large format printers(DesigneJet) ServiceNet OÜ Türi tn 5, Tallinn 6504949
HP Networking ServiceNet OÜ Türi tn 5, Tallinn 6504949
HP Networking products Eesti Telekom AS Lõõtsa 8, TAllinn 8009944
HP Server Systems ServiceNet OÜ Türi tn 5, Tallinn 6504949
HP Server Systems (Proliant, Blade systems) Eesti Telekom AS Lõõtsa 8, TAllinn 8009944
HP Storage Systems ServiceNet OÜ Türi tn 5, Tallinn 6504949
HP Storage Systems Eesti Telekom AS Lõõtsa 8, TAllinn 8009944
HTC Nutitelefonid Infotech Service Türi tn 5, TAllinn 6819701
IBM IBM Eesti AS Toompuiestee 33a, Tallinn 6600800
Inkrite analoogtoonerid ja-tindid Galador Grupp OÜ Laki 2A, TAllinn 6590488
JVCAS Elmaksi Hulgikaubandus AS Gaasi tee 5, Lehmja küla, Rae vald 6836300
Komponendid Allmic OÜ Järvevana tee 9f, Tallinn 11314 6461078
Konica Minolta UAB Konica Minolta ja Baltija Eesti Filiaal Tulika 19, Tallinn 6512900
Kyocera Kulbert AS Sirge 4, Tallinn 6718160
Lenovo IBM Eesti AS Toompuiestee 33a, Tallinn 6600800
Lenovo A,B,C,E,G,K,M,N,S,V,Y,Z ja Flex, IDEA, Miix, Yoga seeria Servisa ICT  Mustamäe tee 55, Tallinn 6160000
Lenovo Refurb IBM Eesti AS Toompuiestee 33a, Tallinn 6600800
Lexmarki printerid ServiceNet OÜ Türi tn 5, Tallinn 6504949
Lexmarki tarvikud ALMIC OÜ Järvevana tee 9f, Tallinn 11314 6461078
LG Fuiitsu Estonia AS Riia 35, Tartu 7337210
Lynksis ALMIC OÜ Järvevana tee 9f, Tallinn 11314 6461078
Logitech, Labtec ALMIC OÜ Järvevana tee 9f, Tallinn 11314 6461078
MGE ALMIC OÜ Järvevana tee 9f, Tallinn 11314 6461078
Microsoft ALMIC OÜ Järvevana tee 9f, Tallinn 11314 6461078
MSE analoogtoonerid Finroport Plus OÜ Vana-Lõuna 19, Tallinn 6461061
MS Xbox Microsoft Xbox tehniline tugi (inglise keeles või valida sobivam keel: soome või vene keel)   +44 20 7365 9792(inglise k.); +358 969379415(soome k.); +7 499 922 87 07(vene k.)
NEC montorid ja projektorid ServiceNet OÜ Türi tn 5, Tallinn 6504949
Nikon Remondiekspert OÜ Keemia11-5, Tallinn 6504 949
Nintendo ALMIC OÜ Järvevana tee 9f, Tallinn 11314 6461078
Nokia Staadioni OÜ Tondi 17, Tallinn 6313777
Olympus Speleta AS Akadeemia tee 20 654643
Ordi Ordi AS Pärnu mnt 142 Tallinn; Narva mnt 31 Tallinn ; Betooni 9, Tartu 6630537 (Tallinn); 7377854 (Tartu)
Orvaldi ALMIC OÜ Järvevana tee 9f, Tallinn 11314 6461078
Pentax Nordic Digital AS Tööstuse tee 6, Tõrvaldi, Ülenurme vald, Tartumaa 6550651
Panasonic Elmaksi Hulgikaubandus AS Gaasi tee 5, Lehmja küla, Rae vald 6836300
Philips Infotech Service OÜ Türi tn 5, Tallinn 6819701
Philips monitorid Fujitsu Estonia AS Akadeemia tee 21G/6, Tallinn 6419972
  Infotech Service OÜ Türi tn 5, Tallinn 6419972
PocketBook  Speleta AS Akadeemia tee 20, Tallinn 6546543
Rahmqvist Rahmqvist Estonia OÜ Paavli 2a,Tallinn 68280766
Rapo Elamksi Hulgikaubandus AS Gaasi tee 5, Lehmja küla, Rae vald 6836300
Ricoh  Koopiakeskus AS Kopli 25, Tallinn 637 6270
Samsung GSM Mobitec Service OÜ Gonsiori 33, TAllinn 6018073
Samsung printerid Fujitsu Estonia AS Akadeemia tee 21G/6, Tallinn 6419972
  Infotech Service OÜ Türi tn 5, Tallinn 6419972
  ServiceNet OÜ Türi tn 5, Tallinn 6504 949
Samsung monitorid ServiceNet OÜ Türi tn 5, Tallinn 6504 949
  Renerki Kaubanduse OÜ Tammsaare tee 134B 56648400
Samsung TV Infotech Service OÜ Türi tn 5, Tallinn 6419972
  Simson OÜ Suur-Ameerika 37, Tallinn 6453 347; 6620425
  Simson OÜ Aleksandri 6, Tartu 7343 494
  Simson OÜ Laine 4, Pärnu 4427 231
Samtron Fujitsu Estonia AS Akadeemia tee 21G/6, Tallinn 6419972
Sharp TV Elamksi Hulgikaubandus AS Gaasi tee 5, Lehmja küla, Rae vald 6836300
Siemens Euroset telefonid ALMIC OÜ Järvevana tee 9f, Tallinn 6461 078
Siemens Giaset telefonid ALMIC OÜ Järvevana tee 9f, Tallinn 6461 078
Sigma Digivolder OÜ Laki 14A/102, Tallinn 10621 6517 818
  Expofoto TG OÜ Kaubamaja 8/ rävala 8 Tallinn 10143 6604538
Skycable YEInternational AS Sõpruse pst. 259 Tallinn 6593 616
Sony Infotech Service OÜ Türi tn 5, Tallinn 6419972
Symantec ALMIC OÜ Järvevana tee 9f, Tallinn 6461 078
Synology Scalewireless OÜ Pärnu mnt.158, Tallinn 11317 4757001
Targus ALMIC OÜ Järvevana tee 9f, Tallinn 6461 078
Thrustmaster ALMIC OÜ Järvevana tee 9f, Tallinn 6461 078
Toshiba sülearvutid ServiceNet OÜ Türi tn 5, Tallinn 6504 949
Trendnet YEInternational AS Sõpruse pst. 259 Tallinn 6593 616
Trust ALMIC OÜ Järvevana tee 9f, Tallinn 6461 078
Wentornic YEInternational AS Sõpruse pst. 259 Tallinn 6593 616
ViewSonic  Fujitsu Estonia AS Akadeemia tee 21G/6 Tallinn 12618 6519 972
Xerox/Tekronix Fopi OÜ Tartu mnt.86A, Tallinn 6054 800