IT tugiteenused

Meie tugiteenused aitavad sinu ettevõttel keskenduda eesmärkide saavutamisele ja kasvamisele, ilma et peaksid selleks majasisest IT-tiimi kasvatama. Kulude kokkuhoid ja turvariskide vähendamine on kaks peamist põhjust, miks lepinguline IT-tugiteenus valida.

Tagame sinu ettevõttele igakülgse IT abi. Tänu meie kaugabi süsteemile on kiire lahendus IT-muredele püsivalt käepärast. Vajadusel sõidame ka ettevõttesse kohale ja lahendame tekkinud mured kohapeal. Oleme pikaajalise kogemusega IT-tugiteenuste pakkuja. 

Almic pakub abi kõikide IT-valdkonda puudutavate probleemide ning küsimuste korral. Meie koolitatud meeskond tegeleb sinu ettevõttega püsivalt ja aitab nõustada ka tulevikku vaadates, et sinu IT-taristu vastaks ettevõtte nõudmistele nii täna kui ka homme.

Oma IT-maailma korrashoiu on meie kätte usaldanud ligikaudu 1000 väike- ja keskmise suurusega ettevõtet nii Eestis kui mujal Euroopas. Meie klientide hulka kuuluvad riigiasutused (ametid, omavalitsused, koolid, lasteaiad), tehased ja vabrikud, logistika- ja veoettevõtted, kaubanduskeskused, poed ja paljud teised ettevõtted. 
 
 • hooldame 8000+ tööjaama ja 300+ serverit
 • meie majutada oma 5000+ domeeni ja 70 000+ e-posti aadressi
 
Tegeleme ka erinevate majandustarkvarade majutusega nagu Books, HansaRaama, 1C, SAF, Navi, Boom, Merit, Taavi, Perearst, Hammas ja mitmed teised.

Meie jaoks ei ole oluline, kus sinu ettevõte asub ja kas töötajad töötavad kodust või kontorist. Lahendame sinu töös ettetulevad IT-mured operatiivselt ja asjatundlikult. Oleme orienteeritud lahendustele, et sinu ettevõte saaks tegutseda muretult.

Teenused

IT taristu haldus

Ettevõtte IT taristu koosneb enamasti paljudest erinevatest seadmetest.
 • Võtame teie seadmete ajakohasena hoidmise enda hooleks.
 • Tegeleme ka ettevõtetele IT-taristu ehitamise ja arendamisega.
   
Kontori IT-haldus
 • Hoolitseme kontoriseadmete turvalisuse ja heaolu eest.
 • Lisaks on meilt võimalik tellida andmekaitsespetsialisti (DPO) teenuseid – sertifitseeritud spetsialisti teenused isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõuete täitmiseks.
   
Audit ja nõustamine
 • Viime läbi IT-auditeid ja pakume IT-alast nõustamist.
 • Konsulteerime IT-lahenduste projekteerimise, rakendamise ja kasutamise vallas.
 • Viime läbi lühikoolitusi seadmete, tarkvara ja erinevate süsteemide kasutamiseks töötajatele.
 • IT-auditi käigus auditeerime sinu ettevõtte IT-taristut, et selgitada välja nõrgad kohad.
 • Koostame plaani puuduste kõrvaldamiseks ja taristu arendamiseks.
 • Viime läbi analüüsi ja pakume välja optimaalsed lahendused seatud eesmärkide saavutamiseks 
   
Kaugabi

Kaugabi võimaldab reageerida operatiivselt igale sinu ettevõtte IT-alasele murele.
 • Lahendame igapäevaseid probleeme ja vastame küsimustele nii telefoni, e-posti kui kaughaldusprogrammmi teel. Kui probleemi ei ole võimalik distantsilt lahendada, siis sõidavad meie spetsialistid ettevõttesse kohale ja lahendavad probleemi.
 • Osutame tugiteenust üle Eesti ja Euroopa.
   
Tööjaamade ja seadmete seadistamine ja hooldus
 • Töötame kliendi jaoks mugavatel tingimustel, lahendades kindlal käel kõik tekkivad tehnilised probleemid. Pakume nii ühekordset kui plaanilist hooldusteenust.
 • Serverite, tööjaamade, võrguseadmete, printerite ja teiste seadmete paigaldamine, seadistamine ja hooldus.
 • Seadmete ja süsteemide seire: seadmete ja erinevate süsteemide parameetrite ja töövõime seire operatiivseks sekkumiseks kõrvalekallete ja tõrgete korral.
   
Võrguhaldus ja võrgulahendused
 • Tegeleme võrkude ja võrguseadmete paigaldamisega: kohtvõrgud, WiFi võrgud, WiFi külastajavõrgud, VPN ja IPSec lahendused.
 • Loome võrgulahendusi, mis võimaldavad sinu töötajatel turvaliselt tööd teha nii kontorist kui ka kodust.
 • Monitoorime jooksvalt võrgu tööd ja hoolitseme selle toimimise eest.
   
Turvalisus ja varundamine

Ettevõtte andmed on äriline vara, mida tuleb hoolikalt kaitsta.
 • Pakume erinevaid lahendusi ettevõttes kasutuselolevate seadmete turvalisuse tõstmiseks ja andmete varundamiseks.
 • Korraldame koolitusi töötajatele ja nõustame küberohtude alal.
 • Turvalisuse audit, andmete varundamise seadistamine, tulemüüri ja viirusetõrjelahenduste paigaldamine.
   
IP-videovalve süsteemid

Videovalve süsteemid on kaasaegne valvesüsteemide osa, mida saab kasutada nii ruumides sees kui laiemalt ettevõtte territooriumil.
 • Paigaldame videovalveseadmeid nii siseruumidesse kui väljaspoole hoonet. Meie IP-lahendusega on videopilti võimalik jälgida reaalajas mis tahes seadmest, samuti vaadata arhiveeritud salvestisi.
   
Teenustaseme leping (SLA)

Kriitiliselt elutähtsate süsteemide toimimiseks pakume SLA teenustaseme lepingut, kus lepitakse täiendavalt kokku teenuse sisu kirjeldus, sihtnäitajad, aruandluse kord ja täitja vastutus, sh materiaalne vastutus.


Lisaks pakume
 • Äri- ja majandustarkvara majutusteenused
 • X-tee turvaserver ja e-teenused
 • Kliendi jaoks saba seina lahendused
 • Nõrkvoolu kaabeldustööd
 • Kõvaketaste taastamine