Windows terminaliserver

Terminaliserver võimaldab korraldada ettevõttes ühtse teabekeskkonna, milles ettevõtte töötajad saavad dokumentide, programmide ja erinevate teenustega üheaegselt töötada üksteist seejuures segamata.

Tööks vajalikud programmid installeeritakse otse serverisse ning süsteem ei vaja seejuures kliendi poolel mingeid lisaseadeid. Serveri kasutajate jaoks luuakse eraldi kontod, mis võimaldab juurdepääsuõigusi ja iga töötaja kohta olemasolevate ressursside loendit paindlikult seadistada.

Windows terminaliserver / kaugtöölaud (Remote Desktop)

Kasutamine

Terminaliserver võimaldab rakendada ja koos kasutada erinevaid teenuseid:
 • kaugtöölaud (Remote Desktop)
 • ettevõtte võrk VPN-ühendusega
 • failiserver
 • prindiserver
 • varundusserver
 • juurdepääs ühistele ressurssidele
 • tarkvaralahenduste ja teabesüsteemide majutus: Books, HansaRaama, 1C, SAF, Navi, Boom, Merit, Taavi, Perearst, Hammas, ArcGIS
 • andmebaaside ja litsentsiserverite majutus, näiteks Tekla Structures litsentsiserver (Tekla Structures license server)
 

Eelised

Terminaliserveri kasutamise eelistena võib välja tuua:
 • Andmete säilimine kindlustatakse riistvaratasandil ja seepärast on teie andmed igas olukorras maksimaalselt kaitstud.
 • Kõrgem turvatase tänu kasutajate autoriseerimise ja tehniliste vahendite kasutamisele informatsioonile sanktsioneerimata juurdepääsu eest.
 • Võimalus süsteemi arvutusvõimsust (protsessorituumade arv, RAM-mälu, kettaruum) operatiivselt suurendada. Tänu sellisele lähenemisele areneb IT-taristu kooskõlas teie ettevõtte kasvutempoga.


Almic OÜ pakub erineva konfiguratsiooniga virtuaalseid ja füüsilisi terminaliservereid. Serveritel on piisavalt arvutusvõimsust ja ressursse, et tagada igasuguse ulatusega ettevõtete töötajate mugav töö.

Meie serverid on 24/7 pideva monitooringu all, spetsialistide meeskond aga on ööpäevaringselt valmis osutama tehnilist abi mis tahes ülesannete lahendamisel.
 

 

 
Terminaliserver kasutab andmevahetuseks erinevaid protokolle ja võib sisaldada ka mitmesuguseid teenuseid, komponente ja programme. Sel põhjusel võib Windowsi terminaliserverit silmas pidades kasutada ka teisi nimetusi:
 • Serveri on välja töötanud ettevõte Microsoft (lühendatult MS) ja see töötab serveri operatsioonisüsteemil Windows Server, mistõttu kasutatakse vahel ka nimetusi microsoft server, ms server ja windows server.
 • Windows serveri operatsioonisüsteemide versioone on erinevaid (Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019) ja saadaval on ka erinevad värskenduspaketid (Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2).
 • Andmevahetuseks serveri ja klientide vahel kasutatakse protokolli Remote Desktop Protocol (lühendatult RDP), serveriga kaugühenduse loomise võimalust aga nimetatakse Remote Desktop Connection (lühendatult RDC). Sel põhjusel võidakse kasutada ka nimetusi Windows RDP server, Windows RDC server ja Windows Remote Desktop server.
 • Serverisse võib olla installeeritud mitmesugust tarkvara ning terminaliserverist rääkides võidakse täpsustamiseks kasutada tarkvara nimetust, näiteks Books server, HansaRaama server, 1C server, SAF server, Navi server, Boom server, Merit server, Taavi server, Perearst server, Hammas serverArcGIS server või Tekla Structures litsentsiserver (Tekla Structures license server). Sel juhul peetakse silmas ikka seda sama Windows terminaliserverit, kuid juba eelinstalleeritud tarkvaraga.