Elektriarvestite kauglugemine

Pakume enda loodud tarkvara elektri-, vee-, gaasi- ja soojaarvestite näitude kauglugemiseks. Süsteem võimaldab ressursside arvestuse täielikult automatiseerida ning on integreeritav tellija süsteemidega.
 

Süsteemi võimalused

 • Andmete kauglugemine vajaliku perioodilisusega (intervalli või sündmuse alusel)
 • Jooksvate ja inkrementaalsete väärtuste, koormusprofiilide (load profile), tariifide, sündmuste ja teiste andmetüüpide lugemise võimalus
 • Andmete visualiseerimine veebiportaalis koos võimalusega andmeid üles laadida
 • API süsteemiga suhtlemiseks ja kliendisüsteemidega integreerimiseks
 • Andmeedastus Eleringi andmelattu (AVP)
 

Toetatavad seadmed

Süsteem toetab laia arvestite spektrit populaarsetelt mõõteseadmete tootjatelt, sh Itron / Actaris (ACE6000, ACE SL7000 jt), Iskraemeco (MT174, MT880, AM550 jt), Elgama-Elektronika (GAMA100, GAMA300, EPQS jt), Siemens, Kamstrup, ADD Grup, Landis+Gyr, Accuenergy ja teised.

Toetatavad protokollid ja seadmete tüübid:
 • DLMS/COSEM
 • ModBus TCP/IP; RTU; serial (RS-232 / RS-485)
 • Data-kontsentraatorid ja lüüsid (gateway)
 • Seadmed, mis kasutavad andmeedastuseks elektriliini (PLC)
 • Impulssväljundiga seadmed (pulse output)
 • LoRaWAN ja SigFox võrkudel põhinevad seadmed

Süsteemi funktsionaalsust arendatakse ja täiustatakse aktiivselt ja seda saab laiendada, et toetada muud tüüpi seadmeid ja protokolle.
 

Andmeedastus Eleringi (AVP)

Süsteem võimaldab arvestite näitude automaatset edastamist Eleringi andmelattu (AVP). Samuti on andmeid võimalik laost taotleda nende süsteemis kuvamiseks ja aruannete koostamiseks.