Riist- ja tarkvaraarendus

OÜ Almic on spetsialiseerunud erineva suunitluse ja keerukusastmega IT-lahenduste teostamisele. Oleme edukalt ellu viinud sadu IT-projekte, nii erineva suurusega eraettevõtetele kui ka riigiasutustele.

Töötame välja veebirakendusi, kodulehti, ettevõtete siseveebe, e-kaubandus-, CRM ja ERP teabesüsteeme, iseteenindusportaale, aruandlus-, broneerimis- ja dokumendiringlussüsteeme ning erinevaid kliendispetsiifilisi erilahendusi (sh süsteemidevahelisi ristkasutusi, veebiteenuseid jm).

Projektide haldamine on kliendi jaoks läbipaistev ning individuaalne lähenemine tagab arendusprotsessi paindlikkuse ja kontrolli. Aastatepikkused kogemused ja asjatundlikest arendajatest koosnevad meeskonnad võimaldavad teostada mis tahes keerukusastme ja spetsiifikaga projekti ning täita seatud eesmärgid tähtaegadest täpselt kinni pidades.

Peamisteks programmeerimiskeelteks on C#, VB.NET, C++, PHP; andmebaasisüsteemidest on kasutusel MS SQL, PostgreSQL ja MySQL.
 

Veebilehed

Veebilehtede analüüs, arendus ja tugi: mahukad portaalid, kodulehed, ettevõtete siseveebid, üheleheküljelised maandumislehed ja promolehed.

E-poed ja kataloogid

Erinevad lahendused e-kaubanduseks: e-poed, tootekataloogid ja hinnaagregaatorid.

Teabe- ja iseteenindussüsteemid

Erinevate CRM- ja ERP-süsteemide, hoonetehalduse infosüsteemide, raamatupidamisaruandluse, dokumendiringlus- ja iseteenindussüsteemide arendamine ja juurutus.

Online broneeringu ja check-in süsteemid

Aja- ja koha broneerimise süsteemid, piletite online-broneerimine ja ostmine, online check-in.

Maksete vastuvõtt ja isiku tuvastamine

Projektide integreerimine maksesüsteemidega, s.h krediitkaardimaksete ja pangamaksete vastuvõtt, maksekeskused, Paypal, Stripe, Authorize.net ja teised maksesüsteemid. Autoriseerimine ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID ja pankade kaudu.

Ladu ja logistika

Laoarvestus, ristkasutus tolliga, lahendused kaubavedudeks, müügilahendused, saadetiste ja sõidukite GPS-jälgimise lahendused.

Ristkasutus kolmandate osapoolte tarkvaradega

Projektide lõimimine riigisüsteemide, raamatupidamisprogrammide, SAF, X-tee, Books, Deskis, Elvis, Merit, Taavi, EHIS, Eesti.ee, SAP jne. tarkvara ning keskkondadega.

Tootmislahendused

Optilised gabariitide ja mahtude mõõtesüsteemid, automaatkaalumise süsteemid, numbrituvastuslahendused, tõkkepuude kaugjuhtimine, andurite ja arvestite kauglugemine (sh lõimimine Elering AVP-ga), videovalvesüsteemid, konteinerterminalide haldus ja läbipääsusüsteemid.

X-tee lahendused

X-tee lahenduste väljatöötamine ja ristkasutus riigiregistritega, sh haigekassa, maksu- ja tolliameti ja rahvastikuregistriga. Aruandlus ja lõimimine teabesüsteemidega SADHES, EMCS, MAIS, ADEK, HAMPI, EHMA jne.